Valg af den rigtige betalingsgateway & indløsningsaftale for jeres forening.

Når jeres forening skal håndtere online betalinger, kan det virke som en udfordrende opgave. Men frygt ikke, det er ikke så kompliceret, som det måske lyder.

Der er dog nogle krav, der skal opfyldes, når I ønsker at modtage online betalinger. I denne artikel vil vi forsøge at gøre processen forståelig for jer, hvis det er nødvendigt, giver vi også gerne personlig rådgivning om det bedste valg for jeres forening.

For at kunne modtage online betalinger skal I have en aftale med en betalingsgateway og en indløsningsaftale. Her er tre gode muligheder:

  • Stripe: En løsning, hvor betalingsgateway og indløsningsaftale er kombineret. Hurtig og nem at oprette.
  • Nets eller PensoPay: Løsninger, der tilbyder både betalingsgateway og indløsningsaftale i ét.
  • Quickpay og Clearhaus: En løsning med separat betalingsgateway (f.eks. Quickpay) og indløsningsaftale (f.eks. Clearhaus).

Der er fordele og ulemper ved alle løsningerne, afhængigt af antallet af jeres medlemmer. Vi understøtter dog alle tre kombinationer og anbefaler den økonomisk mest gunstige løsning for jeres forening. Vi arbejder også på en beregner for at gøre det endnu lettere for jer.

Prisen for løsningerne ændrer sig løbende, for nuværende takster (opdateret d. 5. oktober 2023) se nedenstående:

Betalingsgateway Pris pr. måned Pris pr. transaktion Indløser Indløser Pris INP Link
Stripe 0 DKK 1,8 DKK Stripe 0 DKK 1,8% Stripe priser
Nets     Nets     Kontakt Nets for priser
PensoPay 0-149 DKK 0-4 DKK PensoPay 0 DKK 1,25% PensoPay priser
             
QuickPay 99 DKK 0,25 DKK       QuickPay priser
       Clearhaus 0 DKK  1,45% Clearhaus priser

 

Herunder vil vi give jer en kort forklaring på, hvad en betalingsgateway og en indløsningsaftale er. Hvis I har brug for yderligere vejledning eller har spørgsmål, er I mere end velkomne til at kontakte os. Vi er her for at gøre hele processen let og forståelig for jer.

At håndtere online betalinger behøver ikke at være komplekst.

Betalingsgateway

Betalingsgateway er den tjeneste, der håndterer betalingsprocessen for online betalinger. Den fungerer som et bindeled mellem jeres hjemmeside og jeres finansielle institution (indløseren).

Når et medlem laver en online betaling, sørger betalingsgatewayen for, at betalingsinformationen overføres sikkert fra jeres hjemmeside til indløseren og tilbage igen med godkendelse eller afslag. På denne måde bliver online betalinger ikke kun lette, men også sikre og effektive.

Kort sagt er betalingsgatewayen det afgørende bindeled mellem jeres hjemmeside, medlemssystem og indløseren, og den gør det muligt for jeres forening at acceptere betalinger på en pålidelig måde.

Indløsniningsaftale

Når I har en betalingsgateway på plads, er næste skridt at etablere en indløsningsaftale. Denne aftale er den kontrakt, der knytter jeres forening til en finansiel institution, også kaldet en indløser (f.eks. Nets, Clearhaus).

Indløseren faciliterer selve transaktionen ved at modtage betalingsinformation fra betalingsgatewayen, udføre sikkerhedskontroller, og derefter overføre godkendte midler til jeres forenings bankkonto. 

Som kompensation for denne service opkræver indløseren ofte faste gebyrer samt en procentdel af den gennemførte transaktionsværdi. Indløsningsaftalen definerer vilkår, gebyrer, ansvar og andre aspekter af dette vigtige betalingssamarbejde.

Hos os sikrer vi, at denne proces er gennemsigtig og tilpasset jeres forenings behov, så I kan fokusere på det, I gør bedst.